О нама

Часопис Благодарје настао је из потребе да се суштински бавимо темама васпитања и образовања, а како ове теме не могу бити апстраховане из области културе, коју чине уметност, религија и философија, тако је часопис културни форум за неговање идентитета и средство за одржавање менталне и духовне хигијене. 

На часопису раде људи различитих професионалних профила а сарадници су људи од инегритета који се труде да држе до сагласја мишљења, делања и говора. Сви они заједно граде идеју која је већа од сваког појединца, сваке идивидуалности и коју је тешко речима описати а не поједноставити и приземљити. 

Ипак, треба рећи, да је идеја Благодарја саборна, укључујућа, сабирајућа па тако сједињује људе, мишљења, осећања, ставове и погледе, чак кад они делују потпуно различито,  јер на једну, свечовечанску, нит ниже оно што је боље у људима и тако преображава нанизано стварајући јединствен поглед на целину људског постојања.