ЛОГОС литургијска свест православља

1,000.00 рсд

Категорија:

Интересовање за мистику има данас у свету већ све знаке друштвеног покрета, нарочито младих.
Оно што су млади широм Европе, САД и Јапана тражили год. 1968. у обнови марксизма као аутентичне „мисли Револуције“,а онда у покретима као „хипи“, рокери итд., јавља се, после неуспеха свих поменутих покрета, и сада, у обновљеном интересовању замистику.
Шта они желе у свим тим покретима? Желе да – насупрот друштву које почива на мишљењу, знању, плану, навици, рутини, техници – створе друштво које ће почивати на осећањима и живети у складу с осећањима, тј. спонтано. Тој потреби за друштвом осећања и спонтаности не одговара ништа тако као мистика или мистерија, јер осећање је, по самој својој природи, мистерија, неспојива са планом, пројектом, намером, рачуном, навиком и институцијама.
Жарко Видовић