Број 21

190.00 рсд

Брoj 21| мај/јун 2022.

Категорија:

3| Размрежавање
4| Реч уредника
Сагласје
5| Реч стручњака
Тријада доброте и ми
7| Фрагменти 25. часа
Суштина Тројице
8| Глас предака
Сагласје мишљења, говора и дела
16| Савремена едукација или свевремено образовање
Школа без награде и казне
18| Васпитање генија
Бранкови карловачки дани
20| Поезија васпитања
Поезија загонетке, одгонетке и лепоте
22| Верско васпитање
Монах и песник
Излечити страх
28| Васпитање кроз уметност
Фадо и фламенко су за све људе и душе
31| Ванвременски разговори
Прорк Сребрног века
34| (Де)маскирање
Мајстори баронисања
37| Харолдов објективни свет
Зашто је чоколадни шах доживео мат?
38| Природа у улози васпитача
Супростављање злу силом